[1]
M. Czajkowska i B. Bugajska-Jaszczołt, „Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach”, PWE, t. 33, nr 2, s. 193–203, kwi. 2016.