Walter, N. „Szkoła Jako Przestrzeń Inkubacji aktywności Cyfrowej Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 41, nr 2, czerwiec 2018, s. 20-27, doi:10.26881/pwe.2018.41.02.