Nowicka, M. „Portal Scholaris Jako Platforma Cyfrowej Edukacji Wczesnoszkolnej – Zmiana Czy Cementowanie Utartych ścieżek Dydaktycznych?”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 41, nr 2, czerwiec 2018, s. 37-47, doi:10.26881/pwe.2018.41.04.