Uszyńska-Jarmoc, J., i A. Naruszewicz. „Dziecięce Rozumienie Cyberprzestrzeni I zagrożeń Z Nią związanych”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 41, nr 2, czerwiec 2018, s. 48-59, doi:10.26881/pwe.2018.41.05.