Dziekońska, J. „Zostań MovieStarPlanet! – Czyli O Partycypacji Kultury dziecięcej W Kulturze Cyfrowej”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 41, nr 2, czerwiec 2018, s. 89-99, doi:10.26881/pwe.2018.41.09.