Dankowska-Kosman, M., i I. Staszkiewicz-Grabarczyk. „Portale społecznościowe W doświadczeniach ośmiolatków”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 41, nr 2, czerwiec 2018, s. 100-7, doi:10.26881/pwe.2018.41.10.