Zuckerman, G. „Longitudinal Formative Interventions in the Elkonin – Davydov’s Context”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 42, nr 3, wrzesień 2018, s. 20-24, doi:10.26881/pwe.2018.42.03.