Chmura-Rutkowska, I., i J. Ostrouch-Kamińska. Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I Mężczyzn Jako Sposób Na Przeciwdziałanie Przemocy Ze Względu Na Płeć. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 43, nr 4, Dec. 2018, s. 39-49, doi:10.26881/pwe.2018.43.04.