Chmura-Rutkowska, I., i J. Ostrouch-Kamińska. „Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I mężczyzn Jako sposób Na przeciwdziałanie Przemocy Ze względu Na płeć”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 43, nr 4, grudzień 2018, s. 39-49, doi:10.26881/pwe.2018.43.04.