Białobrzeska, K. „Przeciwdziałanie ubóstwu Dzieci I młodzieży W Unii Europejskiej. Między Planowaniem a działaniem”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 43, nr 4, grudzień 2018, s. 96-104, doi:10.26881/pwe.2018.43.09.