Nowicka, M., i A. Lodd-Bartołd. „Gimbusowa Kultura dziecięca – Rekonesans Badawczy”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 43, nr 4, grudzień 2018, s. 105-13, doi:10.26881/pwe.2018.43.10.