Dagiel, M., i M. Kowalik-Olubińska. „Bycie Dziecka W Polsce «dobrej zmiany»– między Konwencją O Prawach Dziecka a rzeczywistością”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 43, nr 4, grudzień 2018, s. 114-2, doi:10.26881/pwe.2018.43.11.