Forma, P., i D. Bełtkiewicz. „Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce Społeczne, Kulturowe I Językow”e. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 43, nr 4, Dec. 2018, s. 127-36, doi:10.26881/pwe.2018.43.12.