Forma, P., i D. Bełtkiewicz. „Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce społeczne, Kulturowe I językowe”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 43, nr 4, grudzień 2018, s. 127-36, doi:10.26881/pwe.2018.43.12.