Sobierańska, D., i A. Szyller. „Sztuki Plastyczne W Naiwnych Teoriach uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 44, nr 1, marzec 2019, s. 66-75, doi:10.26881/pwe.2019.44.06.