Józefowicz, A. „Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej "Baśni O perle" Anny Gibasiewicz”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 44, nr 1, marzec 2019, s. 94-102, doi:10.26881/pwe.2019.44.09.