Józefowicz, Anna. „Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej «Baśni O Perle» Anny Gibasiewicz”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 44, nr 1, marzec 2019, s. 94-102, doi:10.26881/pwe.2019.44.09.