Godlewska-Zaorska, A., i B. Olender-Jermacz. „«Uniwerek» – Opieka Nad dziećmi W Wieku Do Lat Trzech. Od Inspiracji Do Realizacji”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 44, nr 1, marzec 2019, s. 117-24, doi:10.26881/pwe.2019.44.11.