Połonnikow, A., i N. Korczałowa. „Czytając Korczaka (Zarys Projektu Badania Dydaktycznego)”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 46, nr 3, wrzesień 2019, s. 26-36, doi:10.26881/pwe.2019.46.03.