Wiśniewska-Kin, M. „«Momenty wychowawcze» W Projektowaniu Procesu kształcenia Kulturowej Kompetencji Dzieci”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 46, nr 3, wrzesień 2019, s. 37-46, doi:10.26881/pwe.2019.46.04.