Jarosz, Ewa. „«Zakazuje Się Stosowania Kar cielesnych». I Co Dalej? Nowoczesne Strategie Eliminacji Przemocy W Wychowaniu”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 47, nr 4, grudzień 2019, s. 7-17, doi:10.26881/pwe.2019.47.01.