Dąbrowska, Anna, i Justyna Kusztal. „Dobre Praktyki W Zakresie Ochrony Dziecka W Procesie Resocjalizacji I Readaptacji społecznej Jego Skazanych rodziców”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 47, nr 4, grudzień 2019, s. 18-25, doi:10.26881/pwe.2019.47.02.