Kowalik-Olubińska, M. . „Sytuacja psychospołeczna Ucznia Z ADHD W Klasie Szkolnej – Perspektywa Dziecka”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 47, nr 4, grudzień 2019, s. 85-93, doi:10.26881/pwe.2019.47.08.