Wirkus, Łukasz. „(Nie)korzystne Zjawiska W Relacji państwo–rodzina–dziecko”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 47, nr 4, grudzień 2019, s. 94-104, doi:10.26881/pwe.2019.47.09.