Zaworska-Nikoniuk, D. . „Edukacyjne Walory Gry «Minecraft». Analiza Narracji uczniów I edukatorów”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 48, nr 1, marzec 2020, s. 110-21, doi:10.26881/pwe.2020.48.10.