Nowak-Łojewska, Agnieszka. „Z doświadczeń uczestników Projektu THRIECE – Perspektywa Dziecka I dorosłego”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 49, nr 2, czerwiec 2020, s. 103-14, doi:10.26881/pwe.2020.49.09.