Kalinowska-Iżykowska, A. „Wczesnoszkolna Edukacja Matematyczna. Perspektywa Holistyczna”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 49, nr 2, czerwiec 2020, s. 115-27, doi:10.26881/pwe.2020.49.10.