Rzeźnicka-Krupa, J. „Konstruktywizm I Pedagogika różnorodności W kontekście Edukacji włączającej”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 51, nr 4, grudzień 2020, s. 153-66, doi:10.26881/pwe.2020.51.12.