Wiśniewska-Kin, M., i E. Rybska. „Reprezentacje obiektów Przyrodniczych Z dziecięcej Perspektywy”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 52, nr 1, październik 2021, s. 38-49, doi:10.26881/pwe.2021.52.03.