Jelinek, Jan Amos. „Rozumienie Przez Dzieci 6-, 7- I 8-Letnie występowania Wody W Gruncie”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 52, nr 1, czerwiec 2021, s. 50-63, doi:10.26881/pwe.2021.52.04.