Nowak-Łojewska, Agnieszka. „Podążając śladem dziecięcego Rozumienia świata społecznego. Uwagi Na Marginesie Badań Mozaikowych”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 52, nr 1, czerwiec 2021, s. 64-81, doi:10.26881/pwe.2021.52.05.