Dąbrowska, Anna. „Slang Jest Spoko? Pedagogiczne Aspekty obecności Socjolektu Uczniowskiego W Dyskursie Publicznym”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 37, nr 2, marzec 2017, s. 88-99, doi:10.5604/01.3001.0010.5581.