Starego, Karolina. „Krytyczna Świadomość Językowa I Pozytywna Analiza Dyskursu. Edukacyjne Implikacje Krytycznie Zorientowanych Teorii Dyskursu”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 37, nr 2, marzec 2017, s. 56-67, doi:10.5604/01.3001.0010.5588.