Zaworska-Nikoniuk, D. „«Obyś Swoje Dzieci uczył» – Rodzice najmłodszych uczniów O Edukacji Zdalnej Podczas Pierwszej Fazy Pandemii COVID-19”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 91-105, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6426.