Świdrak, E. „Przygotowanie Dzieci Do Pobytu W żłobku W Opinii rodziców I opiekunów W żłobkach”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 120-34, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6428.