Frankowiak, J. „Stosunek studentów Do Stosowania Kar Cielesnych Wobec Dzieci”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 135-50, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6429.