Kowalik-Olubińska, Małgorzata. „«Nie Jesteś Za młody, żeby Zmieniać świat» – Studium Przypadku Zjawiska dziecięcego Aktywizmu Klimatycznego”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 165-77, doi:10.26881/pwe.2021.53.12.