Daszkiewicz, M. „Sprawozdanie Ze wstępnego Etapu działalności międzynarodowej Sieci pracowników Naukowych Educational Role of Language Network1”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 37, nr 2, marzec 2017, s. 138-40, doi:10.5604/01.3001.0010.5590.