Wiśniewska-Kin, Monika. „Dziecięce Zmagania Z Czasem. Wyzwalanie Rozumienia pojęcia Czas Przez Dzieci 9–10-Letnie W Kulturze szkoły Polskiej”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 37, nr 2, marzec 2017, s. 28-40, doi:10.5604/01.3001.0010.5603.