Szymczak, J. „Typologia Nauczycielskiej Refleksji dotyczącej Pracy Z Uczniami”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 38, nr 3, maj 2017, s. 50-60, doi:10.26881/pwe.2017.38.04.