Helios, J., i W. Jedlecka. „Diagnoza I Ochrona Dziecka Z Traumą Rozwojową W Polskim Systemie oświatowym”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 38, nr 3, maj 2017, s. 73-81, doi:10.26881/pwe.2017.38.06.