Gulczyńska, A., i M. Wiśniewska-Kin. „Dyskurs Edukacyjny W Badaniach. Próba Systematyzacji Perspektyw Badawczych”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 36, nr 1, luty 2017, s. 7-20, doi:10.5604/01.3001.0010.1994.