Daszkiewicz, Michał. „Personal Experiencing of Spoken English by Poles”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 36, nr 1, luty 2017, s. 33-41, doi:10.5604/01.3001.0010.1996.