Kusiak-Pisowacka, M. „W Kierunku dwujęzyczności W Edukacji Wczesnoszkolnej – Problemy Nauczania Czytania W języku Obcym Na przykładzie języka Angielskiego”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 36, nr 1, luty 2017, s. 42-53, doi:10.5604/01.3001.0010.1997.