Wasilewska, A., i M. Daszkiewicz. „ 9–10 Czerwca 2016 R”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 36, nr 1, luty 2017, s. 124-7, doi:10.5604/01.3001.0010.2004.