Zwiernik, J. „«Oni Się Tylko bawią» – Czy Tylko? Kontrowersje wokół hasła Nauka Przez Zabawę”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 54, nr 1, październik 2022, s. 37-49, doi:10.26881/pwe.2022.54.03.