Pilecka, M. „«Kiedy Dzieci Są Niegrzeczne, Nie Wiem, Co Się Zdarzyć może!» Obraz Dzieci Grzecznych I Niegrzecznych W Polskich Piosenkach dziecięcych”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 54, nr 1, październik 2022, s. 160-73, doi:10.26881/pwe.2022.54.13.