Rybska, E., i M. Błaszak. „Analiza rysunków/Szkiców I Wypowiedzi Werbalnych Dzieci Na Temat Budowy Anatomicznej człowieka”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 32, nr 1, marzec 2016, s. 27-47, doi:10.5604/01.3001.0008.5633.