Jarosz, E., i C. Kurkowski. „«Tyłek Nie szklanka» – O popularności Kar Cielesnych W Wychowaniu”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 40, nr 1, maj 2018, s. 72-84, doi:10.26881/pwe.2018.40.07.