Sorádová, D. „Strategies for Teaching English Spelling and Reading”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 40, nr 1, maj 2018, s. 107-15, doi:10.26881/pwe.2018.40.10.